Limba română BAC gratis

By #noiscriem 10/19/2013

Vezi și: BAC Limba română

Cum să faci un comentariu literar?
Elemente de jargon
Periodizarea literaturii române
Figuri de stil. Epitetul
PRONUMELE
ADJECTIVUL
ADVERBUL
Despre NUMERAL
Cum se analizează substantivele?
Cazurile si functiile sintactice ale substantivului
Funcţiile sintactice ale pronumelui posesiv
Verbul "a fi" - valori morfologice
Semnificaţia titlului unei opere lirice

Semnificația titlului
Comentarea unor versuri, strofe
Sugestia contextuală a imaginii artistice
Tema operei literare (aspectul din realitate înfățișat).
Sentimentele fundamentale ale textului
Modalități de caracterizare
Trăsături morale
Valori etice, morale, spirituale
Încadrarea personajului într-o tipologie etică
Interpretarea adecvată a atitudinii naratorului față de personajul său/atitudinii unui personaj față de altul
Atitudinea față de personajul literar
Aspect fizic
Aspect moral
Comportamentul
Relațiile cu alte personaje
Comentarea unei figuri de stil
Titlul
PLANUL CARACTERIZARII UNUI PERSONAJ LITERAR
Figuri de stil. Epitetul
Cum să faci un comentariu literar?
Argumentare că un text este descriere subiectivă - planul compunerii
Semnificaţia unei figuri de stil
METODE SI TEHNICI DE REALIZARE SI REDACTARE A UNUI PROIECT TEMATIC
Efectele stilistice ale semnelor de punctuație

Cerere de angajare
Cerere de transferare în alt liceu
Cerere de înscriere la facultate
Cerere pentru eliberarea unui duplicat
Procura
Aviz

Demonstraţie că un text este basm popular - compunere
Argumentarea apartenenţei unui text literar la genul liric - compunere
Argumentarea apartenenţei unui text la genul epic - compunere
Demonstraţie că un text este nonliterar
Argumentare că un text este literar - compunere
Argumentarea apartenenţei unui text literar la genul liric (planul compunerii)

Când se scrie "căi", când se scrie "că-i"
Când se scrie ”ați” și când ”a-ți”?
Când se scrie "Al" şi când "a-l"?
”Ai” și ”A-i”
Când se scrie "ca" şi când se scrie "c-a"?
Când se scrie "cam" şi când se scrie "c-am"?

Ar putea să îți placă și:

0 comments