Determinarea coordonatelor geografice

By #noiscriem 7/30/2013

Determinarea coordonatelor geografice  
Precizia determinarilor de coordonate geografice pe harti depinde de scara hartii.
 Fig.1. Determinarea pe harti a coordonatelor geografice ale punctului A.
Se stabilesc initial valorile paralelelor si meridianelor care marginesc ochiul retelei cartografice in care se gaseste punctul luat in considerare.
Punctul A din fig. 1 este situat intre paralelele de 44 si 45° si meridianele de 26 si 27°. Se traseaza cu creionul paralela si meridianul punctului A in interiorul ochiului retelei cartografice. Se determina apoi prin regula de trei simpla  valoarea in minute a lui a si b, masurindu-se cu rigla intreaga paralela si intregul meridian al punctului A, ca si lungimea segmentelor asi b, rationandu-se astfel : daca pentru intreaga lungime a paralelei punctului A, cuprinsa intre meridiniale de 26 si 27°, de 18 mm, corespund 60', pentru lungimea lui a de 12 mm vor corespunde  40'. Astfel, longitudinea punctului A va fi de 26°40'. Latitudinea punctului A va fi de 44° + b.
Pentru stabilirea felului latitudinii si longitudinii trebuie observat sensul de crestere a valorii meridianelor si paralelelor. Directia spre care cresc aceste valori reprezinta felul longitudinii sau latitudinii. Daca, de exemplu, valorile meridianelor cresc spre cadrul estic al hartii, atunci longitudinea punctului va fi estica ; in caz contrar va fi vestica.
Pe hartile topografice care nu au cadru geografic, dar au cadru interior este necesar sa ne raportam la valorile meridianelor si paralelelor care incadreaza harta. Astfel, se traseaza in interiorul hartii arcele de meridian MN si de paralel OP care trec prin punctul R (fig. 2) si li se determina valoarea in milimetri. Se
masoara si segmentele MR si OR. Se face diferenta intre valorile paralelelor
si meridianelor care delimiteaza harta, pentru a afla valorile MN si OP in minute si secunde si apoi se transforma in secunde.
Fig. 2. Determinarea coordonatelor geografice pe hartile topografice fara cadru geografic.
Studiu de caz:
MN=370mm;       MR=160mm
OP =392 mm ;       OR=133mm
Determinati coordonatele geografice ale punctului R.
Determinarea coordonatelor rectangulare
Ne propunem determinarea coordonatelor rectangulare  ale punctului Somova (fig.3) de pe o harta topografica cu scara 1:100 000. Pe aceasta harta, caroiajul rectangular este trasat din 2 in 2 kilometrii, la scara hartii (2 cm).
  
Fig. 3 Schema determinarii coordonatelor rectangulare
ale punctului Somova.
Se observa ca punctul Samova are Y-ul (ordonata) cuprins intre valorile 30 km si 32 km, iar X-ul (abscisa) intre valorile  04 km si 06 km. Y-ul lui A va avea valoarea 30 km+dy km si X-ul lui A va fi de 04 km + dx km. Lungimile in  metri pe teren dx si dy se obtin fie cu ajutorul scarii grafice fie prin masurarea lungimii lor in milimetri cu o rigla si transformarea lor in metri cu ajutorul scarii numerice. Fie 7 mm lungimea pe harta a lui dy si 11mm lungimea lui dx.  In acest caz dy = 700 m si dx = 1,1 km. Coordonatele rectangulare ale punctului Samova vor fi :
X = 5005,1 km
Y = 5630,7 km.
Determinarea altitudinii unui punct pe o harta topografica
La determinarea altitudinii unui punct pe o harta topografica in curbe
de nivel se pot ivi doua cazuri : 1) cind punctul se gaseste pe una din
curbele de nivel si 2) cind punctul se gaseste intre doua curbe de nivel.
In primul caz, altitudinea punctului este chiar aceea a curbei de nivel
pe care se situeaza.
In cazul al doilea (fig.4), pentru determinarea cotei punctului P situat
intre curbele de nivel de 40 si 45 m, se poate folosi urmatorul procedeu : se
masoara distanta pe harta dintre M si N si distanta dintre M si P. Fie MN = 20 mm si MP = 7 mmCaurmare daca pentru o distanta de 20 mm exista o diferenta de nivel de 5 m  pentru o distanta de 7 mm diferenta de nivel va fi de 1,75m.  Aceasta diferenta de nivel dintre M si P se adauga la altitudinea curbei C1, pe care se gaseste punctul M si se obtine altitudinea punctului P. Altitudinea punctului P va fi deci :
40 m + 1,75 m=41,75 m.
.
Fig. 4.  Determinarea altitudinii punctului P

Ar putea să îți placă și:

0 comments