Eul liric: trăiri, stări, ipostaze.

By #noiscriem 6/30/2013

Sentimentele fundamentale ale textului:
Algoritm
1.determinați și fixați sentimentele fundamentale ale textului
 • Bucurie; admirație; încîntare; uimire; satisfacție; satisfacție; duioșie; dragoste;
 • Încurajare; încredere; respect; mulțumire; speranță; demnitate; mîndrie;
 • Tristețe, resemnare; melancolie; jale; dor; durere; regret: compasiune: compătimire; frică;
 • Supărare; nemulțumire; neîmpăcare cu soara; disperare; condamnare; ură; repulsie; răzbunare; furie;
 • Nedumerire; confuzie; certitudine;


2. desprindeți modalitățile de exprimare a sentimentelor fundamentale:
 • Prin destăinuire directă( numind direct sentimentul, fără echivoc); „Sînt trist...”, ”Sînt mîndru...”
 • Prin intermediul imaginilor artisitice; paralelă, comparație, antiteză, gradație, hiperbolă, metaforă, alegoric, simbol, etc.
 • În mod direct: din subtext;


Formule de utilizat:
 • Sentimentele sugerează/ accentuează/ evidențiază/ conturează/ crează impresia/ se remarcă/ impresionează(pentru opinii)/ emoționează
 • Prezentarea sentimentelor de ... este mai mult un pretext pentru a înfățișa trăiri general-umane...
 • Intensitatea sentimentelor exprimate de eul liric este evidențiată prin...
 • Cuvintele ... generează sentimente de ...
 • Eul liric își exprimă cu multă pregnanță (evident) metaforică și expresivă trăirile
 • Eul liric se implică afectiv în strofa a doua ...
 • Sentimentele exprimate sînt nu mai diverse și complexe ci și profunde, dovadă fiind folosirea interogației retorice.
 • Eului liric – vocea prin intermediul căreia autorul își exprimă stări sufletești, idei.

Prezența eului liric:
 • Pronume la persoana I singular („eu”, „din mine”, „mea”, „de mine”);
 • Verbe la persoana I singular („aș avea”, „aș putea”, „(mă) furișez”, „nu pot”);
 • Adresare directă prin pronume și verb la persoana a II-a singular („te-ai dus”);
 • Vocativ („O, tinereță, tinerețea mea!”);
 • Prezența eului  liric este evidențiată de mărci lexico-gramaticale specifice... frecvența verbelor și a pronumelor de persoana I, punctuație expresivă.
 • Ipostaza eului liric în text este aceea de reprezentat al unei întregi categorii – cea a copiilor în relația cu părinții – vocea poetică exprinmînd sentimente general-umane. Acest respect este ilustrat atît de forma articulată de plural a substantivului părinții, cît și de persoana I plural a pronumelor personale.

Modalități de caracterizare:
Caracterizare directă (autorul comunică direct trăsăturile difinitorii ale personajului):
 • Din spusele naratorului:  fapte semnificative, atitudini relevante, opoziție cu alte personaje, date biografice, portret fizic, gesturi.
 • Autocaracterizare: monologul interior, introspecția, mărturia directă, sinceră, confesiunea, autonaliza, prin gînduri, sentimente, fapte, limbaj, referire la detalii biografice;
 • De către alte personaje: atitudinea și aprecierea personajului de către alte personaje din operă;

Ar putea să îți placă și:

0 comments