Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

By #noiscriem 7/02/2012


Anunţă înscrierea candidaţilor la concursul de admitere pentru anul de studii 2012-2013 la învățământ cu frecvenţă la zi şi frecvenţă redusă la următoarele specialități/specializări:
FACULTATEA LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE

Ciclul I, Licență:
 • Limba şi Literatura Engleză
 • Limba şi Literatura Germană
 • Limba şi Literatura Franceză
 • Limba şi Literatura Engleză şi Franceză
 • Limba şi Literatura Engleză şi Germană
 • Limba şi Literatura Engleză şi Italiană
 • Limba şi Literatura Engleză şi Spaniolă
 • Limba şi Literatura Engleză şi Bulgară
 • Limba şi Literatura Franceză şi Engleză
 • Limba şi Literatura Franceză şi Italiană
 • Limba şi Literatura Italiană şi Engleză
 • Limba şi Literatura Germană şi Engleză
 • Limbi moderne aplicate (engleza, germana)
0.6402491701301187
Ciclul II, Masterat:
 • Masterat european Formarea inițială a profesorilor
 • de discipline nonlingvistice (DNL) în limba franceză (90 credite).
 • Limbă şi cultură engleză / germană / franceză (90cr).
 • Traducere și interpretare (limba engleză) (90 credite)
FACULTATEA FILOLOGIE

Ciclul I, Licență:
 • Limba şi Literatura Română ⃰ ⃰
 • Limba şi Literatura Română şi Engleză
 • Limba şi Literatura Română şi Franceză
 • Limba şi Literatura Română şi Germană
 • Limba şi Literatura Română şi Italiană
 • Limba şi Literatura Română şi Spaniolă
 • Limba şi Literatura Română şi Engleză (alolingvi)
 • Limba şi Literatura Română şi Rusă (alolingvi) ⃰
 • Limba şi Literatura Română şi Bulgară (alolingvi)
 • Limba şi Literatura Rusă şi Engleză
 • Limba şi Literatura Rusă şi Bulgară
 • Limba şi Literatura Rusă ⃰
Ciclul II, Masterat:
 • Istorie şi teorie literară (90 credite)
 • Didactica disciplinelor filologice (90 credite)
 • Educaţie lingvistică şi literară (90 credite)
 • Educaţie lingvistică şi comunicare interculturală (90 credite)
Telefon de contact: 74.79.42
FACULTATEA ISTORIE ŞI ETNOPEDAGOGIE
Ciclul I, Licență:
 • Istorie şi geografie
 • Geografie şi istorie
 • Istorie şi limba engleză
 • Istorie şi limba franceză
 • Educaţie civică şi istorie
 • Istorie şi educaţie civică
 • Etnologie
 • Istorie ⃰
 • Geografie ⃰ ⃰
 • Educaţie civică ⃰
Ciclul II, Masterat:
 • Istorie europeană comparată (120 credite)
 • Relaţii interculturale (120 credite)
 • Patrimoniu istoric şi turism cultural (120 credite)
 • Românii între Occident şi Orient (120 credite)
 • Didactica ştiinţelor istorice (90 credite)
Telefon de contact: 74.33.05
FACULTATEA PSIHOLOGIE ŞI PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ
Ciclul I, Licență:
 • Psihologie
 • Psihopedagogie ⃰ ⃰
 • Asistenţă socială ⃰ ⃰
 • Psihopedagogie specială ⃰ ⃰
 • Administrație publică
Ciclul II, Masterat:
 • Activitatea psihoeducaţională, de consiliere şi psihoterapie a psihologului practic (120 credite)
 • Psihodiagnostic şi intervenţii în diferite tipuri de organizaţii (120 credite)
 • Cercetarea psihologică (120 credite)
 • Psihopedagogie specială şi terapia limbajului (120 credite)
 • Educaţie integrată şi terapia persoanelor cu cerinţe educaţionale speciale (120 credite)
 • Politici sociale de susţinere a familiei şi copilului (120 credite)
 • Servicii sociale în domeniul sănătăţii populaţiei (120 credite)
Telefon de contact: 74.24.14
FACULTATEA INFORMATICĂ ŞI TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE ÎN INSTRUIRE
Ciclul I, Licență:
 • Informatică ⃰ ⃰
 • Informatică (cu studierea aprofundată a limbii engleze)
 • Matematică şi informatică
 • Informatică şi matematică
 • Matematică ⃰ ⃰
Ciclul II, Masterat:
 • Tehnologii informaţionale în învăţământ (90/120 credite)
 • Tehnologii de creare a softurilor educaţionale (120 credite)
 • Matematică didactică (90/ 120 credite)
Telefon de contact: 74.33.44
FACULTATEA PEDAGOGIE
Ciclul I, Licență:
 • Pedagogie în învăţământul primar ⃰ ⃰
 • Pedagogie preşcolară ⃰ ⃰
 • Pedagogie ⃰
 • Pedagogie socială ⃰ ⃰
 • Pedagogie şi limba engleză
 • Pedagogie în învăţământul primar şi limba engleză
 • Pedagogie în învăţământul primar şi limba franceză
 • Pedagogie în învăţământul primar şi pedagogie preşcolară
 • Pedagogie în învăţământul primar şi informatică
 • Dans sportiv şi modern
 • Dans popular
Ciclul II, Masterat:
 • Management şi consiliere în învăţământul primar (120 credite)
 • Management şi consiliere în învăţământul primar în pedagogia preşcolară (90 credite)
 • Educaţie pentru carieră universitară (90/120 credite)
 • Consiliere şi educaţia familiei (120 credite)
 • Pedagogia culturii emoţionale (90 credite)
 • Educaţie pentru dezvoltare comunitară şi animaţie socială (90/120 credite)
Telefon de contact: 74.24.42
FACULTATEA ARTE PLASTICE ŞI DESIGN
Ciclul I, Licență:
 • Educaţie tehnologică ⃰ ⃰
 • Arte plastice ⃰ ⃰
 • Arte decorative
 • Design vestimentar
 • Pictură
 • Grafică
 • Design interior Ciclul II, Masterat:
 • Pictură de şevalet (120 credite)
 • Design grafic (120 credite)
 • Prelucrarea artistică a materialelor (120 credite)
 • Modelarea artistică a costumului (120 credite)
Telefon de contact: 74.93.83; 74.88.81

Studenții beneficiază de:
 • • burse;
 • • abonamente pentru circulația în transportul urban;
 • • locuri în căminele studențești;
 • • bibliotecă specializată;
 • • sală de sport;
 • • cantină studențească;
 • • internet gratuit;
 • • posibilitatea de a obține o profesie socială.
Procesul de instruire se realizează conform Procesului de la Bologna, la ciclul I, II şi III, în limbile română, rusă şi străine. Candidaţii pot opta pentru studii cu frecvenţă la zi sau frecvenţa redusă.
Fără * – învăţămînt cu frecvenţă la zi;
cu * – învăţămînt cu frecvenţă redusă;
cu **– învăţămînt cu frecvenţă la zi şi redusă.
Termenul de depunere a actelor:
16 iulie – 31 iulie 2012.
Actele necesare:
 • • buletinul de identitate,
 • • diploma de studii (în original),
 • • certificat medical forma 086-U,
 • • 6 fotografii 3×4 cm,
 • • extras din carnetul de muncă (pentru angajați),
 • • livretul militar.
Limbile de instruire: româna, rusa şi limbi străine.
Durata studiilor:
Ciclul I (Licenţa)
 • cu frecvenţă la zi pentru deţinătorii diplomei de bacalaureat, colegiu:
 • 180 de credite la monospecialităţi – 3 ani de studii;
 • 240 de credite la specialităţile duble – 4 ani de studii;
 • cu frecvenţa redusă – cu un an mai mult decât la învăţământ cu frecvenţă la zi.
Ciclul II (Masterat)
 • 90 de credite – 1,5 ani studii;
 • 120 de credite – 2 ani studii.
Ciclul III (Doctorat):
 • 3 ani de studii cu frecvenţa la zi;
 • 4 ani de studii cu frecvenţa redusă.
Program de activitate: Luni-vineri, orele 8.00-17.00
Adresa: or. Chişinău, str. Ion Creangă 1.
Tel. (+373 22) 747 208; 743 336; 743 303. Fax 743 336; 745 414.
E-mail: creangaups@yahoo.com. www.upsc.md
VĂ AŞTEPTĂM LA STUDII DE CALITATE!

Ar putea să îți placă și:

0 comments