Admitere România 2012-2013

By #noiscriem 6/17/2012 ,

ADMITERE 2013-2014 VEDEȚI AICI ADMITERE 2013-2014


Pentru a deschide fişierele ataşate aveţi nevoie de: WinRARAdobe ReaderMicrosoft Office Word și Excelsau OpenOffice.

Metodologia pentru Turul 1:   Metodologie Etnici Romani 2012-2013
Metodologia pentru Turul 2:

Lista celor admiși Turul 1: Elevii admiși , Admisi_invatamant superior_2012-2013.zip [ Descarcă ]
Lista celor admiși Turul 2:

Grup pe facebook: click 


1. Gătești actele pentru a depune la consulat și înscrierea în concursul de admitere

Pentru elevi, mai multe date, descărcați metodologia.

1. Cerere de înscriere – formular tip (se va putea obţine la consulat în momentul admiterii sau îl găsiţi în arhiva ataşată mai sus) descarcă model de cerere completată;
2. Copii legalizate după:
  • diploma de bacalaureat (pentru absolvenţii promoţiei anului curent după adeverinţa de absolvire a liceului, având înscrisă media anilor de studii şi a examenului de bacalaureat)
  • foaia matricolă privind studiile liceale, în care sunt înscrise şi notele / calificativele obţinute la bacalaureat (descarcă model de foaie matricolă).
3. Copie legalizată a certificatului de naştere (în limba română)
4. Copie legalizată a certificatului de căsătorie (dacă este cazul)
5. Copie legalizată a adeverinţei medicale care să permită accesul în colectivitate
6. Xerocopii după:
  • Buletinul de identitate/Cartea de Identitate
  • Anexa la buletinul de identitate cu indicarea domiciliului stabil
7. Xerocopie după paşaport
8. 1 Fotografie 3/4, care se aplică pe cerere

2. Te duci la ambasadă și depui actele

23 iulie – 1 august 2012

Cahul, Universitatea “Barbu Petriceicu Haşdeu”, sala Grigore Vieru, Piaţa Independenţei, nr. 1:
23 iulie 9.00 – 18.00
24 iulie 9.00 – 18.00
Chişinău, Secţia Consulară, str. Grigore Ureche nr. 2:
25 iulie 16.00 – 18.00
26 iulie 9.00 – 18.00
27 iulie 9.00 – 18.00
28 iulie 9.00 – 18.00
29 iulie 9.00 – 13.00 (sursa: www.edu.md)
Bălţi, Universitatea “Alecu Russo:
29 iulie 18.00 – 20.00 (sursa: www.edu.md)
30 iulie 9.00 – 18.00
31 iulie 9.00 – 18.00
1 august 9.00 – 13.00
Dosarele vor fi depuse personal la sediile misiunilor diplomatice ale României din Cahul, Chişinău şi Bălţi, în prezența Comisiei Mixte.


Informații preluate de pe gorobic.com


Turul 2

Actele pentru turul 2 și alte detalii în grupul de pe facebook.

3. Primești răspuns

Turul 1

Elevii admiși: click aici (6 august),

Studenții admiși:  Admisi_invatamant superior_2012-2013.zip [ Descarcă ] (10 sep)

Turul 2

Perioada când apar răspunsurile apare pe parcurs.

4. Te duci la ambasadă și depui actele pentru viză

Aceste date sunt pentru anul 2011-2012DOCUMENTELE NECESARE SOLICITĂRII VIZEI PENTRU ELEVII/STUDENŢII BURSIERI AI STATULUI ROMÂN:

Pentru elevi:
- formular de viză tip D (descarcă formular | descarcă model completat)
pașaport valabil (original şi copie)
- 2 fotografii color recente
- Copia listei aprobate prin Ordin al Ministrului Educaţiei. Inspectoratul Şcolar IAŞI
- Certificat de naştere (original şi copie)
- Cazier judiciar pentru minorii care au împlinit 16 ani (original şi copie)
Declarație notarială de la ambii părinţi din care să rezulte că aceştia sunt de acord ca minorul să-şi facă studiile în România (original şi copie)
- Asigurare medicală de călătorie pentru 90 de zile (original şi copie)

Pentru studenți:
- formular de viză tip D (descarcă formular | descarcă model completat)
pașaport valabil (original şi copie)
- 2 fotografii color recente
- Copia listei aprobate prin Ordin al Ministrului Educației
- Certificat de naştere (original şi copie)
- Cazier judiciar (original şi copie)
- Asigurare medicală de călătorie pentru 90 de zile (original şi copie)
- În cazul studenților admişi fără bursă: dovada mijloacelor de întreţinere sub forma unui extras de cont pe numele solicitantului de viză din care să rezulte faptul că acesta deţine în cont suma minimă de 500 euro.

Pentru însoțitor (dacă este cazul):
- formular de vizĂ tip A, B, C (descarcă formular | descarcă model completat)
- paşaport valabil (original şi copie)
- 2 fotografii color recente
- Copia listei aprobate prin Ordin al Ministrului Educaţiei
- Certificat de naştere (original şi copie)
- Dovada gradului de rudenie (original şi copie)
- Asigurare medicală de călătorie (original şi copie)
- Dovada transportului- Dovada mijloacelor de întreținere.

5. Te înscrii la facultate, primești cămin, alte acte.

1.În primele zile după ce ați venit trebuie să vă înscrieți la facultate.
ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE
1 (un) dosar plic; 
2. cerere de înscriere – formular tipizat (se obține de la secretariatul comisiei de admitere, în ziua depunerii dosarului în vederea înscrierii);
3. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie legalizată de birourile notarilor publici;
4. foaia matricolă, în copie legalizată;
5. 3 (trei) fotografii tip buletin de identitate;
6. certificatul de naștere, în copie legalizată;
7. buletinul de identitate sau paşaportul, în copie simplă;
8. adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale şcolare sau teritoriale (medic de familie) din care să rezulte starea sănătăţii candidatului;
Aceste acte variază de la universitate la universitate, sau oraș.

2. StudcardOmnipass
 Euro26 și IsicAcest card vă oferă reduceri și altele.


3. Abonament la transportul public, Carnet de cupoane pentru tren, etc. Carnetul de cupoane se oferă la secretar la fel cum și documentele necesare pentru a vă face abonament la transport.


6. Te duci și faci permis de ședere

Viza se acordă pentru 90 de zile timp de un an. După expirarea vizei, permisul de ședere va fi unicul document cu care veți putea intra în România. În caz că aveți pașaport român dvs. trebuie să vă faceți flotantă.
-cerere;
-documentul de trecere a frontierei (paşaportul, titlul de călătorie etc.) original şi copie;
-scrisoare de acceptare la studii – se solicită doar la prima prelungire a dreptului de şedere;
-adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ;
-dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit (original şi copie); - cu alte cuvinte, copia contractului de la cămin
-adeverinţă medicală;
-taxe. 


7. Altele

Certificat HIV/SIDA


În adeverinţa medicală pentru România se înregistrează şi rezultatele testării HIV. Pentru a efectua un test la HIV la Centrul Naţional SIDA şi a primi un certificat oficial de acest tip (link) a sero-statutului (pentru viză, reşedinţă, studii sau alte scopuri), trebuie să faceţi următoarele:
  1. Veniţi la Centrul Naţional SIDA, cu un buletin de identitate valabil, Luni – Joi (8:00–15:00) sau Vineri (8:00–12:00), cu excepţia sărbătorilor naţionale;
  2. Veţi primi consiliere pre-test împreună cu materiale informaționale şi de protecţie disponibile;
  3. Plătiţi taxa oficială de 40 MDL la casă; pentru invalizii de categoria I şi II, taxa este de 21MDL;
  4. Veţi fi direcţionat către laborator pentru colectarea sângelui. Procedura se efectuează cu echipament steril conform tuturor procedurilor medicale şi pacient standard;
  5. Pentru a primi rezultatul şi certificatul oficial, veniţi în a doua jumătate de zi (15:00–16:00), dacă sângere a fost colectat înainte de 10:00, sau următoarea zi, dacă sângele a fost colectat după 10:00. Trebuie să veniţi în persoană pentru a primi rezultatele. Toate persoanele testate, indiferent de statutul sero, beneficiază de consiliere post-test.
Cum găsiţi Centrul Naţional SIDA:
Chişinău, str-la Costiujeni 5/1
Tel.: +373 (22) 794119
Transport public: rutiera 173

 Puteți lua microbuzul 173 inclusiv de pe Ismail intersecție cu piața Triaspol” via Facebook

Pe site la AIDS.md, e altă adresă, s-a schimbat oficiul după spusele lor de pe data de 3 iulie.

Ar putea să îți placă și:

15 comments