Modalități de caracterizare

By #noiscriem 5/29/2012


Modalități de caracterizare:

Caracterizare directă (autorul comunică direct trăsăturile difinitorii ale personajului):·      
Din spusele naratorului: fapte semnificative, atitudini relevante, opoziție cu alte personaje, date biografice, portret fizic, gesturi.

·      Autocaracterizare: monologul interior, introspecția, mărturia directă, sinceră, confesiunea, autoanaliză  prin gînduri, sentimente, fapte, limbaj, referire la detalii biografice;
·      De către alte personaje: atitudinea și aprecierea personajului de către alte personaje din operă;
Caracterizarea indirectă (deducerea unor calități umane particulare)·         

Prin acțiunele în care autorul și-a angajat personajul, fapte;
·      Modul personajului de a gîndi și a se manifesta;
·      Particularitățile de limbaj și abilitățile de comunicare prin care autorul și-a prezentat personajul;
·      Mediul, ambianța în care trăiește și activează personajul;
·      Numele;
·      Îmbrăcămintea;
Exemple:Oricare dintre, cu citatele ilustrative:·  
    
Prin cuvintele autorului: avea simțul umorului; s-a născut pentru a fi liber;
·      Prin faptele relevante ale personajului: balansa cu dibăcie; a protestat; s-a făcut a uita invitația; s-a hotărît; a rîs; a poruncit; a pornit în urma;
·      Prin modul în care este perceput de alte personaje: boierii... îngrozindu-se; Divanul a venit cu plecăciune
·      Prin sentimentele personajului: era o stare de lucruri oarecum înjositoare după frămîntări grele și îndelungate; avea impresia că ei stau la pîndă;
·      Caracterizarea directă prin spusele naratorului, prin procedeele; portret fizic, fapte semnificative, atitudini relevante, gesturi, date biografice.VEDEȚI MAI MULTE ARTICOLE LA LIMBA ROMÂNĂ


Ar putea să îți placă și:

0 comments