Comentarea unei figuri de stil

By #noiscriem 5/29/2012


Comentarea unei figuri de stil:

a)      Algoritm
1.       Ce figură de stil este?
2.       Din ce este alcătuită?
3.       Ce imagine sugerează?
4.       Semnificația ei în text(idei, sentimente, însușiri ale unui personaj);


b)      Formule de utilizat:
·      Expresivitatea limbajului este susținută în continuarea poeziei de figuri de stil...
·      În conturarea atmosferei, scriitorul folosește o famă variată de figuri de stil...
·      Implicare afectivă este sugerată prin prezența (figurilor de stil), sugerînd...
·      Expresia... sugerează...
·      Expresia... valorifică...
·      Expresia...intensifică...
·      Expresia marchează...
·      Expresia poate fi interpretată ca un semn al...
·      Cuvîntul (expresia) ... generează ideea ...
·      Prin (figura de stil) ... se crează...
·      Se crează senzația că ...
·      Tabloul prinde contur prin surprinderea unui detaliu...
·      Se crează o atmosferă de ... prin...
·      Epitatele se disting prin noutate ...
·      Epitatul în inversiune accentuiază ...
·      Epitatele dau relief imaginilor poetice ...
·      Comparație menționată ar putea trimite la ideea ...


c)       Model

Prin (cu ajutorul, prin intermediul etc) epitetul (comparația, personificare, hiperbola, repetiția, enumerația etc.) ”Z” (se citează secvența din text care conține figura de stil identificată/selectată pentru interpretare), poetul (scriitorul, autorul acestei opere, creatorul, artistul etc) exprimă (sugerează, subliniază, creează impresia, accentuează, amplifică, creează o imagine, comunică, transmite, scoate în relief, aduce în prim-plan, pune în luminp, etc) ... urmează ideea, sentimentul starea sufletească, imaginea, senzația, aspectul etc.

Metafora personificatoare ”izvor de cînturi dulci” compune o imagine auditivă și sugerează ideea că șoapta izvorului este asemenea unor vorbe dulci, înbietoare și tainice de iubire. Această metaforă, este alcătuită din termeni specific eminescieni, motivul romantic ”izvor” și epitetul ”(cînturi) dulci”.
VEDEȚI MAI MULTE ARTICOLE LA LIMBA ROMÂNĂ
Ar putea să îți placă și:

1 comments