Careul solemn „Ultimul clopoţel”

By #noiscriem 3/19/2012

                                                     Scenariul
                           desfăşurării careului solemn „Ultimul clopoțel
Daniela:  A revenit frumoasa primăvară;
                  Copacii parcă-s ninşi de-atîta floare;
                  Dorinţi copilăreşti, renăscătoare,
                  Fac inimile noastre să tresară ....
Ion: Iubire e în razele de soare,
       Şi farmec în a codrului fanfară,
       Şi visuri dulci în liniştea de seară:
       În cer şi pe pământ e sărbătoare
.
Daniela: Bună dimineaţa tuturor! Bine v-am găsit în culorile vii şi calde ale primăverii.
Ion: Să ne bucurăm de faptul că suntem elevii liceului de frunte “Alexandru cel Bun”,care e mîndria noastră-n toate,cel care e raza de lumină ce potoleşte setea de carte.
Daniela: Ne exprimăm bucuria întîlnirii la sfîrşitul anului şcolar,care sperăm să se încheie cu rezultate frumoase la bac, cu realizări frumoase în viaţa personală.
Ion: Clipele se scurg ireversibil din clepsidra aurie a timpului şi iată-ne ajunşi la ultima lecţie a acestui an de învăţămînt.
Daniela: Este o lecţie de bilanţ.... a visurilor, succeselor şi realizărilor...
Ion: Anii de liceu! Nimic mai frumos! Nimic mai trecător! Este o clipă, o sclipire! Sînt  apele unui rîu de munte: curate ca lacrima şi repezi ca visele...
Daniela: 12 petale furate din basmul copilăriei, 12 mărgăritare desprinse din izvorul nesecat al cunoştinţelor, efort şi talent, toamne lîngă primăveri, visul cheamă peste zări cei …. de absolvenţi.
Ion: În ritmul aplauzelor Dumneavoastră vor păşi elevii absolvenţi îndrumaţi de diriginţii ....
Daniela: Pentru introducerea în careu a Drapelului RM şi  Drapelului Liceului,rog aliniere!
Daniela: Stimaşi profesori,stimaţi parinţi,stimaţi elevi ai claselor primare,ai claselor gimnaziale şi ai claselor liceale, vă rugăm să onorăm prin audiere Imnul Republicii Moldova.
Ion: Limba este însăşi floarea sufletului etnic al românimii.
Daniela: Limba este o parafă, o zodie, o ursită: cea mai mare a condiţiei noastre umane.
Ion: În careul de astăzi ne onorează oaspeţi,care ştiu să ne aprecieze,motiv pentru care le mulţumim.Îi oferim cuvîntul Doamnei Maria cuvîntul pentru a-i prezenta.
Daniela: Dragul nostru liceu, imaginea ta a devenit unică, scumpă inimilor noastre. Doar în preajma ta noi am simţit primii fiori de fericire. Pereţii tăi ne-au tutelat adolescenţa. Băncile, însemnate de timp, ne-au supravegheat atenţia, scările, înălbite de cunoştinţe, ni-au oferit răgazul mult dorit. Culuoarele solemne ni-au învăţat să fim răbdători, iar colţurile negre ne-au ascultat durerile.
Ion: Să-I oferim cuvîntul Doamnei Maria Roibu,cea care e ghidul nostru.
Ion: Rugăm să se pronunţe Doamne Ghereg, director-adjunct,rolul de moderator fiind bine sedimentat în personalitatea Dumneaei.
Ion: cuvînt oaspeţilor şi unui părinte ?
Daniela: Prin lumea aievilor,cîntecul Evelor.
             Prin vuietul timpului,glasul nimicului.
             Prin zvonul eonului,bocetul omilui.
Ion: Să oferim ocazia să se pronunţe elevilor absolvenţi.
                                                          


Programul absolvenţilor
Daniela: Timpul curge nespus de repede înainte ... purtînd pe creştetul anilor doar amintirile. Viaţa este un examinator sever şi obiectiv şi fiecare va fi notat de „ doamna profesoară -- Viaţa”. Pentru Voi, absolvenţii, clopoţelul şcolar va suna ultima dată.Vă îndemnăm să perpetuaţi sentimentul de mîndrie că aţi fost elevi ai Liceului Teoretic „ Alexandru cel Bun”, din care astăzi vă luaţi zborul ca o revărsare de energii în lumea mare.
Ion: Sub cortina clară a zilei de florar, se iveşte mătasea razelor de soare, iar ecoul vacanţei răsună din ce în ce mai intens. Sună clopoţele! Sună copoţele şi anunţă vesel vacanţa mare.
Daniela: Baftă absolvenţi! Drum bun în Viaţă!
Ion: Pentru scoaterea din careu a drapelului RM şi a drapelului Liceului-rog aliniere.
Daniela: Am ajuns la un sfărşit de careu,neuitînd scumpilor noştri profesori să le mulţumim pentru eforturi şi străduinţele depuse întru ascensiunea noastră intelectuală şi spiritual cu un buchet de flori.

Ar putea să îți placă și:

0 comments