19 martie 2012

Careul solemn „Ultimul clopoţel”

                                                     Scenariul
                           desfăşurării careului solemn „Ultimul clopoțel
Daniela:  A revenit frumoasa primăvară;
                  Copacii parcă-s ninşi de-atîta floare;
                  Dorinţi copilăreşti, renăscătoare,
                  Fac inimile noastre să tresară ....
Ion: Iubire e în razele de soare,
       Şi farmec în a codrului fanfară,
       Şi visuri dulci în liniştea de seară:
       În cer şi pe pământ e sărbătoare
.
Daniela: Bună dimineaţa tuturor! Bine v-am găsit în culorile vii şi calde ale primăverii.
Ion: Să ne bucurăm de faptul că suntem elevii liceului de frunte “Alexandru cel Bun”,care e mîndria noastră-n toate,cel care e raza de lumină ce potoleşte setea de carte.
Daniela: Ne exprimăm bucuria întîlnirii la sfîrşitul anului şcolar,care sperăm să se încheie cu rezultate frumoase la bac, cu realizări frumoase în viaţa personală.
Ion: Clipele se scurg ireversibil din clepsidra aurie a timpului şi iată-ne ajunşi la ultima lecţie a acestui an de învăţămînt.
Daniela: Este o lecţie de bilanţ.... a visurilor, succeselor şi realizărilor...
Ion: Anii de liceu! Nimic mai frumos! Nimic mai trecător! Este o clipă, o sclipire! Sînt  apele unui rîu de munte: curate ca lacrima şi repezi ca visele...
Daniela: 12 petale furate din basmul copilăriei, 12 mărgăritare desprinse din izvorul nesecat al cunoştinţelor, efort şi talent, toamne lîngă primăveri, visul cheamă peste zări cei …. de absolvenţi.
Ion: În ritmul aplauzelor Dumneavoastră vor păşi elevii absolvenţi îndrumaţi de diriginţii ....
Daniela: Pentru introducerea în careu a Drapelului RM şi  Drapelului Liceului,rog aliniere!
Daniela: Stimaşi profesori,stimaţi parinţi,stimaţi elevi ai claselor primare,ai claselor gimnaziale şi ai claselor liceale, vă rugăm să onorăm prin audiere Imnul Republicii Moldova.
Ion: Limba este însăşi floarea sufletului etnic al românimii.
Daniela: Limba este o parafă, o zodie, o ursită: cea mai mare a condiţiei noastre umane.
Ion: În careul de astăzi ne onorează oaspeţi,care ştiu să ne aprecieze,motiv pentru care le mulţumim.Îi oferim cuvîntul Doamnei Maria cuvîntul pentru a-i prezenta.
Daniela: Dragul nostru liceu, imaginea ta a devenit unică, scumpă inimilor noastre. Doar în preajma ta noi am simţit primii fiori de fericire. Pereţii tăi ne-au tutelat adolescenţa. Băncile, însemnate de timp, ne-au supravegheat atenţia, scările, înălbite de cunoştinţe, ni-au oferit răgazul mult dorit. Culuoarele solemne ni-au învăţat să fim răbdători, iar colţurile negre ne-au ascultat durerile.
Ion: Să-I oferim cuvîntul Doamnei Maria Roibu,cea care e ghidul nostru.
Ion: Rugăm să se pronunţe Doamne Ghereg, director-adjunct,rolul de moderator fiind bine sedimentat în personalitatea Dumneaei.
Ion: cuvînt oaspeţilor şi unui părinte ?
Daniela: Prin lumea aievilor,cîntecul Evelor.
             Prin vuietul timpului,glasul nimicului.
             Prin zvonul eonului,bocetul omilui.
Ion: Să oferim ocazia să se pronunţe elevilor absolvenţi.
                                                          


Programul absolvenţilor
Daniela: Timpul curge nespus de repede înainte ... purtînd pe creştetul anilor doar amintirile. Viaţa este un examinator sever şi obiectiv şi fiecare va fi notat de „ doamna profesoară -- Viaţa”. Pentru Voi, absolvenţii, clopoţelul şcolar va suna ultima dată.Vă îndemnăm să perpetuaţi sentimentul de mîndrie că aţi fost elevi ai Liceului Teoretic „ Alexandru cel Bun”, din care astăzi vă luaţi zborul ca o revărsare de energii în lumea mare.
Ion: Sub cortina clară a zilei de florar, se iveşte mătasea razelor de soare, iar ecoul vacanţei răsună din ce în ce mai intens. Sună clopoţele! Sună copoţele şi anunţă vesel vacanţa mare.
Daniela: Baftă absolvenţi! Drum bun în Viaţă!
Ion: Pentru scoaterea din careu a drapelului RM şi a drapelului Liceului-rog aliniere.
Daniela: Am ajuns la un sfărşit de careu,neuitînd scumpilor noştri profesori să le mulţumim pentru eforturi şi străduinţele depuse întru ascensiunea noastră intelectuală şi spiritual cu un buchet de flori.