Când se scrie ”ați” și când ”a-ți” ?

By #noiscriem 3/14/2012 ,

1. Aţi (formă prescurtată de la aveţi) se scrie astfel pentră că este un singur cuvânt. El este verb auxiliar care serveşte la formarea:

  • indicativului, perfect compus (aţi învăţataţi alesaţi cules):Voi aţi învăţat bine în acest semestru. Aţi ales până aţicules!
  • condiționalului-optativ (aţi mâncaaţi fi avutaţi fi învăţat):Aţi mânca un măr? Aţi fi avut rezultate bune dacă aţi fi învăţat.

2. A-ţi, scris cu cratimă, reprezintă două cuvinte care se rostesc într-o singură silabă:

  • - prepoziţie cu care se formează infinitivul (a  mulţumia fi amintit);
  • -ţi - pronume personal, formă neaccentuată, persoana a II-a, singular, dativ).
Exemple:
A venit pentru a-ţi mulţumi.
Nu era indicat a-ţi fi amintit trecutul. 

Ar putea să îți placă și:

0 comments