Evaluați liniile de convergență, respectiv divergență ale analizei comparative România-Polonia folosind criteriile de evaluare a democrației. 

Asemănări şi deosebiri
După 2000, asemănările dintre Polonia şi România au reuşit să întreacă deosebirile.Polonia trata cu dificultate suportul politic venit din Vest pentru acompleta aderarea la UE din 2004, cu condiția ca multe dintre criteriile de aderare să fie îndeplinite mai tîrziu. România va urma drumul Poloniei în 2007.
Linz și Stephan vorbesc despre 4 tipuri de regimuri nedemocratice. În care dintre cele 4 este posibilă tranziția prin pact? Câți actori sunt implicați în fiecare tranziție și care este relevanța acestora?

Patru tipuri de regimuri nedemocratice: autoritar, totalitar, post-totalitar, sultanist. Tranziția prin pact funcționează prin modelul celor patru jucători (puterea și opoziția, în ficerae dintre aceste cadre existând moderați și duri).
În ce constă dimensiunea rezultatelor calității democrației?

Calitatea poate fi definită prin prisma a trei înțelesuri diferite ale calității preluate din marketing. Una dintre aceste este dimenisiunea rezultatelor.
Care sunt criteriile procedurale de evaluare a democrației?

Dimensiunile procedural e:
Care sunt criteriile substanțiale de evaluare a democrației? Discutați-le! (răspuns: libertatea, egalitatea)
Criteriile substanțiale de evaluare a democrației sunt libertatea și egalitatea.
Libertatea constă în trei tipuri de drepturi: politice, civile și sociale( sau socio-economice). Drepturile politice includ: dreptul la vot, pentru a candidat, de a face campanie și de a organiza partide politice.
Cum se definește calitatea democrației?

Pentru a putea defini calitatea democrației, trebuie să definim mai întâi ce înseamnă democrație și ce înseamnă calitate. Democrația poate fi definită prin prisma : sufragiului universal pentru adulți; alegeri recrente, libere competitive și corecte; mai mult decât un partid politic serios; surse alternative de informare, etc. Calitatea poate fi definită prin prisma a trei înțelesuri diferite ale calității preluate din marketing:
Treceți în revistă opțiunile constituționale ale regimurilor post-comuniste din Europa Centrală și de Est. Ce factori au stat la baza acestor opțiuni? Cum evaluează Stephan și Skath aceste opțiuni?

Stepan şi Skatch introspectează literatura noului instituționalism, a cărui premisă este că „democrația politică depinde nu doar de condițiile economice şi sociale, dar şi de modelul instituțiilor politice”.
Ce înseamnă dezvoltarea sustenabilă? 

Conform lui Susan Baker, termenul de dezvoltare sustenabila (durabila) a patruns in arena publica in 1980 cand International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources a prezentat Strategia de Conservare a Lumii (World Conservation Strategy).
Discutați necesitatea clasificărilor conceptuale referitoare la tipologia regimurilor moderne în literatura studiată.

A fost cerută denecesitatea de a explica diferențele si particularitățile evidente în procesul de tranzitie si democratizare a societăților din Europa Centrală si de Est, intr-un context care pănă în 1990 nu permitea realizarea unei conexiuni cauzale între tipul de regim politic anterior procesului de democratizare. Tocmai necesitatea explicării fenomenelor politice, sociale si economice intrucitva asemănătoare dar si mai izbitor, diferite de la o țară la alta într-un spatiu politic anterior,socotit omogen, a produs utilitatea noului cadru conceptual
Enunțați dimensiunile de analiză ale regimurilor nondemocratice moderne în literatura studiată (Linz și Stephan)

Leadership, pluralism, ideologie, mobilizare
AUTORITAR (dictaturile din Spania, Portugalia, Grecia):
Pluralism: pluralism politic limitat, există pluralism economic și social, există spațiu pt semi-opoziție
Analizați diferențele dintre regimul totalitar și cel autoritar folosind dimensiunile elaborate de Linz.

Analizați diferențele dintre regimul sultanist și cel totalitar folosind dimensiunile elaborate de Linz

Consolidarea democrației în întregime vs regimuri parțiale.

Philippe Schmitter: când vorbește despre consolidare democratică, vrbește despre dezintegrarea conceptului de democrație. Pt schimtter, democrația este un ansamblu de regimuri parțiale ce trebuiesc democratizate